- Merkson Kielce

Language:
Skontaktuj się z nami: +48 41 276-01-08

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych jest MERKSON Sp. z o.o., Sp. k., . z siedzibą 27-200 Starachowice ul. Składowa 35A;
  • Spółka nie powołuje Inspektora Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można się kontaktować z Administratorem Danych – magdalena.gorzelak(@)merkson.pl, tel. 41  276 01 70
  • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy;
  • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni w przypadku nieprzyjęcia kandydata do pracy albo w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia;
  • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty;
  • Zakład nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem. 

Nasi klienci:

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK